مسئولیت اجتماعی شرکت ها

جمعیت خیریه قلبهای سبز پروژه هایی را در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، بر اساس نیازهای جمعیت  طراحی و تعریف کرده است که نمونه هایی از آن را می توانید در همین صفحه مطالعه نمایید. . از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک ارتباط دوطرفه  مابین سازمان های غیردولتی و بنگاه های اقتصادی است، جمعیت مشتاقانه از طراحی و تعریف پروژه هایی که متناسب با علاقه مندی و حوزه فعالیت سازمان شما باشد استقبال می کند. در صورت تمایل به انجام این نوع همکاری با  جمعیت خیریه قلبهای سبز، لطفا با شماره 35541483  و یا 35533285  واحد روابط عمومی جمعیت تماس حاصل فرمایید. 

ترویج نیکوکاری

شرح پروژه:
در مسیر گذار جوامع از سنت به مدرنیته به تدریج ظرفیت ها از اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها منتقل می شود. شرکت هایی که گروهی از انسان ها را به عنوان کارمندان یا منابع انسانی گرد هم آورده اند ظرفیت هایی را برای اقدامات اجتماعی و نیکوکارانه پایدار فراهم کرده اند.

چنانچه هریک از کارمندان شرکت شما با پرداخت 20،000 ریال از حقوق خود به عنوان اعضای جمعیت خیریه قلبهای سبز، این جمعیت را در کمک به کودکان مبتلا به سرطان و دانش آموزان مستعد بی بضاعت یاری نمایند و شرکت مسئولیت جمع آوری و اهدای یکجای این وجوه را فراهم آورد، منابع مالی پایدار برای دستیابی جمعیت به اهدافش ایجاد می شود.

اهداف پروژه:
تامین منابع مالی پایدار برای جمعیت

مدت اجرا:
مدت زمان پیشنهادی برای انجام این پروژه حداقل پنج سال می باشد.

برآورد مالی:
هزینه پروسه اجرایی جمع آوری و اهدای پرداخت های پرسنل شرکت به جمعیت (هر عضو ماهانه  حداقل 20،000 ریال)

آثار پروژه:
ترویج فرهنگ نیک اندیشی و نیکوکاری
پایدارسازی فعالیت های جمعیت

جستجو